Flip book element

RAM Laptop DDR4 Samsung 32GB Bus 2666 SODIMM M471A4G43MB1

4,050,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 32GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Samsung 16GB Bus 2666 SODIMM M471A2K43CB1-CTD

1,950,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Samsung 8GB Bus 2666 SODIMM M471A1K43BB1-CTD

950,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Samsung 4GB Bus 2666 SODIMM M471A5244CB0-CTD

550,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Crucial 4GB Bus 2666 SODIMM CT4G4SFS8266

0

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Hynix 32GB Bus 2666 SODIMM HMAA4GS6MJR8N-VK

4,050,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 32GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Hynix 16GB Bus 2666 SODIMM HMA82GS6CJR8N-VK

1,950,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

RAM Laptop DDR4 Hynix 4GB Bus 2666 SODIMM HMA851S6CJR6N

550,000

 • Loại: RAM Laptop
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2666
 • Điện Áp: 1.2V
 • Bảo hành 36 tháng
Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.