Flip book element

SSD Crucial MX500 4TB 2.5 inch SATA iii CT4000MX500SSD1

5,900,000

 • Dung lượng 4TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 510MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành 60 tháng
Đọc tiếp

SSD Crucial MX500 1TB 2.5 Inch SATA iii CT1000MX500SSD1

1,550,000

 • Dung lượng 1TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 510MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành 60 tháng
Đọc tiếp

SSD Crucial MX500 500GB 2.5 inch sata iii CT500MX500SSD1

890,000

 • Dung lượng 500GB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 510MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành 60 tháng
Đọc tiếp

SSD Samsung 870 QVO 8TB 2.5 inch SATA iii MZ 77Q8T0

8,750,000

 • Dung lượng 8TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 530MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành: 3 năm
Đọc tiếp

SSD Samsung 870 QVO 4TB 2.5 inch SATA iii MZ 77Q4T0

4,650,000

 • Dung lượng 4TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 530MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành: 3 năm
Đọc tiếp

SSD Samsung 870 QVO 2TB 2.5 inch SATA iii MZ 77Q2T0

2,490,000

 • Dung lượng 2TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 530MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành: 3 năm
Đọc tiếp

SSD Samsung 870 QVO 1TB 2.5 inch SATA iii MZ 77Q1T0

1,550,000

 • Dung lượng 1TB
 • Tốc độ đọc ghi: 560MB/s – 530MB/s
 • Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
 • Bảo hành: 3 năm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.