Kiểm tra đơn hàng

Thông tin sửa chữa

Tính năng kiểm tra online tại Zfix lần đầu tiên và duy nhất của Chuỗi Sửa chữa – Nâng cấp máy tính, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra tình trạng thiết bị đang gửi tại Zfix